RuterBillett

Jeg var lead grafisk designer i teamet som lagde RuterBillett, fra 2012 til 2015.

Underveis i prosessen har brukertesting av designet vært sterkt prioritet og jeg har både ledet og observert disse. Vi har brukt forskjellige testmetoder fra guerrillatesting til tester i lukkede omgivelser (labtesting).

Pris: RuterBillett ble i 2013 kåret til årets app av Mobile Trender.

Rolle: Lead grafisk designer / UX


I was the lead graphic designer in the team that made RuterBillett, from 2012 to 2015.

Along the way, user testing of the design has been a major priority and I have both guided and observed the tests. We have used different testing methods from guerrilla testing for closed-area tests (lab testing).

Price: RuterBillett was voted this year’s app of Mobile Trends in 2013.

Role: Lead Graphic Designer / UX

Hide Content